www.ihkus.no - Grane Ti. 24. nov. 2020

Kontrollutvalget i
Grane kommune

 

Saksdokumenter 2020:

- Møte 11.02.2020    Protokoll

- Møte 11.05.2020    Protokoll

     -dok. til KU-sak 013:   Årsregnskap 2019

     -dok. til KU-sak 013:   Årsberetning 2019

     -dok. til KU-sak 014:   Risiko-/vesentlighetsvurdering

- Møte 08.09.2020    Protokoll

- Møte 10.11.2020

 
Saksdokumenter 2019:

- Møte 11.03.2019     Protokoll

   - dokument til sak 008/19:  brev fra jordbrukssjef

- Møte 08.05.2019     Protokoll

   - dokument til sak 013/19:  årsregnskap 2018, Grane kommune

   - dokument til sak 013/19:  årsberetning 2018, Grane kommune

   - sak 014/19:   Oppfølging av KST-vedtak 19/17. SK-eierstyring

   - sak 015/19:   Oppfølging av KST-vedtak 26/16, FR-pleie/omsorg

- Møte 11.09.2019     Protokoll

- Møte 27.11.2019     Protokoll

 

Saksdokumenter 2018:

- Møte 21.02.2018    Protokollen

- Møte 25.04.2018    Protokollen

    - dok. til sak 011/18: FR-rapport innen arkivtjenesten

    - dok. til sak 013/18: årsregnskap 2017 + årsberetning 2017

- Møte 21.06.2018    Protokoll

    - dok. til sak 020/18: (ettersendte dokumenter til saken)

- Møte 04.09.2018    Protokoll

    - dok. til sak 029/18: (dokumentene til ny sak)

    - dok. til sak 025/18: (orientering fra jordbrukssjef, delt ut i møtet)

- Møte 28.11.2018    Protokoll

 

Saksdokumenter 2017:

- Møte 15.02.2017    Protokollen

- Møte 03.05.2017    Protokollen

    - dok. til sak 013/17: årsregnskap 2016 + årsberetning 2016

- Møte 13.09.2017    Protokollen

- Møte 29.11.2017    Protokollen

 

Saksdokumenter 2016:

- Møte 17.03.2016

- Møte 30.05.2016

   - dok. til sak 018/16: årsregnskap 2015 + årsberetning 2015

   - dok. til sak 019/16: overordnet analyse, virksomhet

   - dok. til sak 020/16: overordnet analyse, eierskap

- Møte 21.09.2016

- Møte 09.11.2016

 
Saksdokumenter 2015:

- Møte 17.02.2015

- Møte 08.05.2015

- Møte 16.09.2015

- Møte 12.11.2015

 
Saksdokumenter 2014:

- Møte 03.06.2014

- Møte 13.10.2014

- Møte 03.12.2014

 
Saksdokumenter før 2014::

  29.11.2011     07.02.2012     27.03.2012     30.05.2012

  18.09.2012     20.11.2012     02.04.2013     10.09.2013

 

Forvaltningskontroller:

- FR (des. 2019): "Administrativ og politisk saksbehandling".

- FR (april 2018): "Arkivtjenesten"

- SK (mai-2017): "Generell eierstyring" (eierskapskontroll)

- FR (mar.-2016): "Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.

- FR (sep.-2009): Merforbruk i helse/sosial og teknisk (p.t. ikke elektronisk).
- SK (mar.-2009): SHMIL IKS (forvaltningsrevisjon) (p.t. ikke elektronisk).

- FR (mar.-2009): Iverksettelse av politiske vedtak.

- SK (mai-2008): Helgelandskraft AS (eierskapskontroll) (p.t. ikke elektron.)

- SK (sep.-2007): SHMIL IKS (eierskapskontroll).

- FR (okt.-2006): Nærings-/befolkn.utvikling i Grane (p.t. ikke elektronisk).
 
  Medlemmer (2019-2023):       

John Kappfjell (leder)

Malin Kvannli (nestleder)

Martin Johan Kolberg (medlem)
Jan Otto Fiplingdal (medlem)

Arnt Ove Kirknes (medlem)

 

Kontaktinformasjon:

KU-Sekretariatet:

- Postadr.: Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
- Mailadr.: knut.soleglad@hemnes.kommune.no
- Telefon: 95 14 47 81

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat ihkus kontrollutvalg ku sekretariat kommune kommuner Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn
web: info helgeland