www.ihkus.no - Hattfjelldal Ma. 28. sep. 2020

Kontrollutvalget i
Hattfjelldal kommune

 

 

Saksdokumenter 2020:

- KU-møte 24.02.2020     Protokoll

     - dok. til KU-sak "Eventuelt"

- KU-møte 18.05.2020     Protokoll

     - dok. til KU-sak 009:  Regnskap 2019

     - dok. til KU-sak 009:  Årsberetning 2019

     - dok. til KU-sak 011:  Risiko-/vesentlighetsvurdering

- KU-møte 07.09.2020

- KU-møte 23.11.2020

 
Saksdokumenter 2019:

- KU-møte 04.03.2019     Protokoll

- KU-møte 06.05.2019     Protokoll

    - dok. til sak 011/19: Årsregnskap 2018, Hattfjelldal kommune

    - dok. til sak 011/19: Årsmelding 2018, Hattfjelldal kommune

- KU-møte 09.09.2019     Protokoll

- KU-møte 18.11.2019     Protokoll

 

Saksdokumenter 2018:

- KU-møte 05.03.2018     Protokoll

- KU-møte 02.05.2018     Protokoll

    - dok. til sak 020/18: Årsregnskap 2017, Hattfjelldal kommune

    - dok. til sak 020/18: Årsmelding 2017, Hattfjelldal kommune

- KU-møte 10.09.2018     Protokoll

- KU-møte 27.11.2018     Protokoll

 
Saksdokumenter 2017:

- KU-møte 13.02.2017     Protokoll

- KU-møte 02.05.2017     Protokoll

    - dok. til sak 011/17: Årsregnskap 2016, Hattfjelldal kommune

    - dok. til sak 011/17: Årsmelding 2016, Hattfjelldal kommune

- KU-møte 11.09.2017     Protokoll

- KU-møte 13.11.2017     Protokoll

 

Saksdokumenter 2016:

- KU-møte 29.02.2016

- KU-møte 09.05.2016  Dok. til sak 016: årsregnsk. + årsmeld.

- KU-møte 12.09.2016

- KU-møte 07.11.2016

 

Saksdokumenter 2015:

- KU-møte 25.02.2015

- KU-møte 27.05.2015

- KU-møte 23.09.2015

- KU-møte 11.11.2015

 

Saksdokumenter 2014:

- KU-møte 22.04.2014.

- KU-møte 26.05.2014 

- KU-møte 05.09.2014

- KU-møte 01.12.2014

 

 

Saksdokumenter før 2014:

 

  01.12.2011(del I)     01.12.2011(del II)     06.02.2012

 

  26.03.2012               14.05.2012         18.06.2012 (ex.ord.)

 

  17.09.2012               19.11.2012

 

  11.02.2013               25.04.2013          03.05.2013     09.09.2013

 

  11.11.2013 + Rapport

 

Rapporter (FR=forv.revisjon, SK=selskapskontroll):

- 2019, FR, Kvalitet i eldreomsorg (kompetanse, rekruttering, ernær.)

- 2017, FR, Sykefravær

- 2016, FR, Grunnskoleopplæring voksne

- 2011, FR, Vederlag for PRO-tjenester

- 2009, FR, SHMIL IKS (unnt.off. - p.t. ikke linket)

- 2009, FR, Gjennomføring/rapportering av politiske vedtak

- 2008, SK, Helgelandskraft AS

- 2007, SK, SHMIL IKS

- 2006, FR, Nærings- og befolkningsutvikling (p.t. ikke elektr.)

- 2005, FR, Beregningsgrunnlag for feiegebyr (p.t. ikke elektr.)

 

 
 
Medlemmer (2019-2023):

Linda Brennbakk (leder)

Louise Fontain (nestleder)

Anders Granmo

Steffen Braaten

Pål Grøvnes
 

Kontaktinformasjon:

KU-Sekretariatet:

- Postadr.: Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
- Mailadr.: knut.soleglad@hemnes.kommune.no
- Telefon: 95 14 47 81

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat ihkus kontrollutvalg ku sekretariat kommune kommuner Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn
web: info helgeland