www.ihkus.no - Hemnes Ti. 24. nov. 2020

Kontrollutvalget i
Hemnes kommune

 

Saksdokumenter 2020:

- Møte 14.02.2020: Saksdokumenter     Protokoll

     - Ettersendt dokument til KU-sak 005/20

     - Ettersendt nytt dokument til KU-sak 005/20

- Møte 20.03.2020: (møtet flyttes til 27.04.2020)

- Møte 28.04.2020: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 29.05.2020: Saksdokumenter     Protokoll

     - dok. til sak 022/20: Årsregnskap 2019, Hemnes kommune

     - dok. til sak 022/20: Årsmelding 2019, Hemnes kommune

     - dok. til sak 023/20: Risiko- og vesentlighetsvurdering, Hemnes

- Møte 18.09.2020: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 13.11.2020: Saksdokumenter

- Møte 20.11.2020: (møtet er flyttet til 13.11.2020)

 
Saksdokumenter 2019:

- Møte 18.02.2019: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 30.04.2019: Saksdokumenter     Protokoll

   - Ettersendt sak 017/19: Saksdokument

- Møte 27.05.2019: Saksdokumenter     Protokoll

   - Dok. til KU-sak 029/19: Årsregnskap 2018, Hemnes kommune

   - Dok. til KU-sak 029/19: Årsberetning 2018, Hemnes kommune

- Møte 16.09.2019: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 25.11.2019: Saksdokumenter     Protokoll

 

Saksdokumenter 2018:

- Møte 02.02.2018: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 20.04.2018: Saksdokumenter     Protokoll

    - ettersendt sak 015/18.

- Møte 01.06.2018: Saksdokumenter     Protokoll

    - Dok. til sak 020/18: Årsregnskap 2017, Hemnes kommune

    - Dok. til sak 020/18: Årsmelding 2017, Hemnes kommune

- Møte 07.09.2018: Saksdokumenter     Protokoll

    - Dok. til sak 028/18: Svarbrev vedr. revisjonsrapport nr. 3

    - Dok. til sak 029/18: Svarbrev vedr. regnskapsrevisjonen 2017

    - Tillegssak 033/18:   Budsjettforslag 2019 for KU og revisjon

- Møte 19.10.2018: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 30.11.2018: Saksdokumenter

 

Saksdokumenter 2017:

- Møte 07.02.2017: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 28.03.2017: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 30.05.2017: Saksdokumenter     Protokoll

    - dok. til sak 025/17: Årsregnskap 2016

    - dok. til sak 025/17: Årsmelding 2016 (svart/hvit-versjon)

- Møte 01.09.2017: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 13.10.2017: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 08.12.2017: Saksdokumenter     Protokoll

 
Saksdokumenter 2016:

- Møte 24.02.2016: Saksdokumenter

- Møte 13.04.2016: Saksdokumenter + dokument til sak 018/16

- Møte 25.05.2016: Saksdokumenter

   - dok. til sak 025/16: Årsregnskap 2015 + årsmelding 2015

- Møte 07.09.2016: Saksdokumenter

- Møte 07.12.2016: Saksdokumenter

 
Saksdokumenter 2015:

- Møte 16.02.2015: Saksdokumenter

- Møte 04.03.2015: Saksdokumenter Ettersendt sak 012/15

- Møte 14.04.2015: Saksdokumenter

- Møte 05.06.2015: Saksdokumenter

- Møte 22.09.2015: Saksdokumenter

- Møte 23.11.2015: Saksdokumenter

 

Saksdokumenter 2014:

- Møte 19.03.2014: Saksdokumenter

- Møte 02.06.2014: Saksdokumenter

- Møte 10.09.2014: Saksdokumenter

- Møte 19.11.2014: Saksdokumenter

 
Saksdokumenter før 2014:

 

   24.11.2011     25.01.2012     28.03.2012     23.05.2012

 

   12.09.2012     05.10.2012 (ex.ord.)             28.11.2012

 

   20.02.2013     08.05.2013     04.09.2013     20.11.2013

 

Rapporter:

- 2020, FR-rapport, elevenes psykososiale miljø

- 2019, FR-rapport, oppfølging av politiske vedtak

- 2017, FR-rapport, barnevern

- 2016, FR-rapport, ressursbruk innen pleie/omsorg

- 2014, FR-rapport, saksbehandling innen sosial/NAV

- 2012, FR-rapport, Gildetomta

- 2010, FR-rapport, Sykoms

- 2008, FR-rapport, økonomistyring innen omsorgstjeneste

- 2008, SK-rapport, Hasvo AS

- 2007, SK-rapport, HAF IKS

 
 
Medlemmer (2019-2023):

Tone Øvermo Brunn (leder)
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)

Ørjan Martinussen

Monika Fagereng Kristoffersen

Otto Jonny Derås

 


Kontaktinformasjon:

KU-Sekretariatet:

- Postadr.: Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
- Mailadr.: knut.soleglad@hemnes.kommune.no
- Telefon: 95 14 47 81

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat ihkus kontrollutvalg ku sekretariat kommune kommuner Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn
web: info helgeland