www.ihkus.no Kontrollorganene Ma. 28. sep. 2020

Kontrollorganene

 

Kontrollen av kommunen ivaretas av flere aktører som har ulike oppgaver.

Aktørene betegnes ofte som kommunens kontrollorganer og tilsammen ivaretar de kommunens egenkontroll.

 

I tillegg til kommunens kontrollorganer, utfører også statlige organer kontroll med kommunens virksomhet.

Statens kontroll med kommunene utføres i all hovedsak av Fylkesmannen.

 

 

 

 

 

Les om rollene/oppgavene til aktørene i kommunens egenkontroll ved å "klikke" på aktørens navn nedenfor:

 

   - Kommunestyre
   - Administrasjonssjef
   - Kontrollutvalg
   - KU-sekretær
   - Kommunerevisjon

Aktørene i kommens egenkontroll er vist i figuren nedenfor.

 

 

(Her kommer næremere orienteringer om kontrollaktørenes oppgaver m.m.).

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat ihkus kontrollutvalg ku sekretariat kommune kommuner Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn
web: info helgeland