www.ihkus.no Kontrollutvalgene Ti. 27. okt. 2020

Kontrollutvalgene

 

 

Kontrollutvalget utfører en rekke lovpålagte oppgaver knyttet til kontrollarbeidet i kommunen.

Figuren nedenfor viser et forenklet bilde av hovedoppgavene:

 

 

(Her kommer en nærmere orientering om kontrollutvalgets ulike oppgaver m.m.).

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat ihkus kontrollutvalg ku sekretariat kommune kommuner Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn
web: info helgeland