www.ihkus.no - Lury Ti. 24. nov. 2020

Kontrollutvalget i
Lurøy kommune

 

Saksdokumenter 2020:

- Møte 21.02.2020: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 08.05.2020: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 11.09.2020: Saksdokumenter     Protokoll

     - dok. til sak 019/20: Risiko- og vesentlighetsvurderingen

- Møte 27.11.2020: Saksdokumenter

 
Saksdokumenter 2019:

- Møte 06.03.2019: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 24.05.2019: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 28.11.2019: Saksdokumenter     Protokoll

 

Saksdokumenter 2018:

- Møte 19.03.2018: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 08.06.2018: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 12.10.2018: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 07.12.2018: Saksdokumenter     Protokoll

 
Saksdokumenter 2017:

- Møte 17.02.2017: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 02.06.2017: Saksdokumenter     Protokoll

    - dok. til sak 009/17, Årsregnskap og årsberetning 2016

- Møte 29.09.2017: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 17.11.2017: Saksdokumenter     Protokoll

    - dok. til sak "Eventuelt"

 

Saksdokumenter 2016:

- Møte 18.02.2016: Saksdokumenter,    Protokoll

- Møte 27.05.2016: Saksdokumenter,    Protokoll

   - dok. til sak 013/16: Årsregnskap og årsberetning 2015

   - dok. til sak 014/16: Overordnet analyse, virksomhet

   - dok. til sak 015/16: Overordnet analyse, eierskap

- Møte 02.09.2016: Saksdokumenter,    Protokoll

- Møte 20.09.2016: Saksdokumenter,    Protokoll

- Møte 09.12.2016: Saksdokumenter,    Protokoll

 
Saksdokumenter 2015:

- Møte 10.06.2015: Saksdokumenter     Protokoll

- Møte 20.11.2015, Saksdokumenter     Protokoll

 

Rapporter:

- 2017, Selvkost (forvaltningsrevisjon)

- 2017, Ansettelse av dgl.leder i BraPro AS (SK-forvaltningsrevisjon)

            - vedlegg: Stillingsannonse

- 2017, BraPro AS (SK-eierskapskontroll)

            - vedlegg: Anbefalinger fra KS

            - vedlegg: Egenerklæringer

 

 
  Medlemmer (2019-2023):       

Carl Einar Isachsen (leder)

Stig Joar Krogli (nestleder)

Monica Kristiansen

Siw Moxness

Anders Marstrander


 

Kontaktinformasjon:

KU-Sekretariatet:

- Postadr.: Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
- Mailadr.: knut.soleglad@hemnes.kommune.no
- Telefon: 95 14 47 81

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat ihkus kontrollutvalg ku sekretariat kommune kommuner Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn
web: info helgeland