www.ihkus.no - Nesna Ti. 24. nov. 2020

Kontrollutvalget i
Nesna kommune

 

 

Saksdokumenter 2020:

- Møte 13.02.2020: Dokumentene     Protokoll

- Møte 07.05.2020: (møtet er flyttet til 14.05.2020)

- Møte 14.05.2020: Dokumentene     Protokoll

- Møte 08.06.2020: Dokumentene     Protokoll

     - dok. til sak 020: Regnskap 2019, Nesna kommune

     - dok. til sak 020: Årsmelding 2019, Nesna kommune

- Møte 10.09.2020: Dokumentene     Protokoll

     - dok. til sak 027: Risiko- og vesentlighetsvurdering

- Møte 19.11.2020: Dokumentene

 
Saksdokumenter 2019:

- Møte 14.03.2019: Dokumentene     Protokoll

- Møte 23.05.2019: Dokumentene     Protokoll

   - Dok. til KU-sak 013/19: Årsregnskap 2018, Nesna kommune

                                          Årsmelding 2018, Nesna kommune

   - Dok. til KU-sak 017/19: Ettersendt sak

- Møte 19.09.2019: Dokumentene     Protokoll

- Møte 21.11.2019: Dokumentene     Protokoll

 

Saksdokumenter 2018:

- Møte 01.03.2018: Dokumentene     Protokoll

- Møte 03.05.2018: Dokumentene     Protokoll

     - Dok. til KU-sak 012/18: Årsregnskap 2017, Nesna kommune

     - Dok. til KU-sak 012/18: Årsmelding 2017, Nesn kommune

     - Dok. til KU-sak 012/18: Saksfremlegget

- Møte 06.06.2018: Dokumentene     Protokoll

     - Dok. til KU-sak 016/18: FR-rapport "Internkontroll"

- Møte 20.09.2018: Dokumentene     Protokoll

     - Tilleggsdok. til KU-sak 021/18:  Tilsvar fra revisor

- Møte 29.11.2018: Dokumentene     Protokoll

 
Saksdokumenter 2017:

- Møte 16.02.2017: Dokumentene     Protokoll

                               - ajourført notat til sak 004/17

- Møte 03.04.2017: Dokumentene     Protokoll

- Møte 27.04.2017: Dokumentene     Protokoll

                               - årsregnskap og årsmelding 2016, Nesna

- Møte 21.09.2017: Dokumentene     Protokoll

                               - ettersendt dokument til KU-sak 029/17

                               - ettersendt dokument til KU-sak 030/17

- Møte 30.11.2017: Dokumentene     Protokoll

 

Saksdokumenter 2016:

- Møte 09.03.2016: Dokumentene

- Møte 11.05.2016: Dokumentene

      + dok. til sak 015/16: Årsregnskap 2015 + årsmelding 2015

      + dok. til sak 016/16: Overordnet analyse, viksomhet

      + dok. til sak 017/16: Overordnet analyse, eierskap

- Møte 08.09.2016: Dokumentene + Oppf. av KU-vedtak, side 2

- Møte 24.11.2016: Dokumentene

 

Saksdokumenter 2015:

- Møte 29.01.2015: Dokumentene

- Møte 12.03.2015: Dokumentene

- Møte 07.05.2015: Dokumentene

- Møte 09.09.2015: Dokumentene

- Møte 08.10.2015: Dokumentene

- Møte 18.11.2015: Dokumentene

 
Saksdokumenter 2014:

- Møte 13.02.2014: Protokoll

- Møte 19.02.2014: Protokoll  Sak til kommunestyret (revisj.ordning)

- Møte 30.04.2014: Protokoll

- Møte 20.05.2014: Dokumentene   Protokoll

- Møte 23.10.2014: Dokumentene

- Møte 21.11.2014: Dokumentene

 

Saksdokumenter før 2014:

 

  23.11.2011 

  26.01.2012     23.02.2012 (ex.ord.)     29.03.2012

  24.05.2012 (del I)     24.05.2012 (del II)     13.09.2012

  30.11.2012

  14.02.2013     16.05.2013     26.09.2013     07.11.2013 + Rapport

 

 

Forvaltningskontroller:

- FR-rapp., Saksforberedelse og vedtaksoppfølging (2019)

- FR-rapp., Internkontroll (2018)

- FR-rapp., Ressursbruk/arbeidsmiljø innen MTT (2017)

- FR-rapp., Samhandlingsrapporten (2016)

- FR-rapp., Innkjøpsrutiner (2016)

- FR-rapp., Behandlingsregler i byggesaker (2015)

- FR-rapp., Ansettelser (2014)

- FR-rapp., Saksbehandlingsrutiner barnevern (2013)

- FR-rapp., Speialundervisning (2013)

- FR-rapp., Sykefravær (2012)

- EK-rapp., HAF IKS (2007)

- FR-rapp., Saksbehandlingsrutiner (2006)

- FR-rapp., Gebyr feiing (2005)

 

Polarsirkelen Friluftsråd:

- Regnskap 2017

- Årsmelding 2017

 
 
Medlemmer (2019-2023):

Thorvald Zahl (leder)

Torill Risøy (nestleder)

Ellen Mogård Larsen

Monica Strand

Alf Magne Jacobsen


 

Kontaktinformasjon:

KU-Sekretariatet:

- Postadr,: Sentrumsveien 1,8646 KORGEN
- Mailadr.: knut.soleglad@hemnes.kommune.no
- Telefon: 95 14 47 81

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat ihkus kontrollutvalg ku sekretariat kommune kommuner Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn
web: info helgeland