www.ihkus.no - Rana Ma. 28. sep. 2020

Kontrollutvalget i
Rana kommune

 

 
Saksdokumenter 2020:

- Møte 24.01.2020          Protokoll

     - KU-sak 009/20 (ettersendt)

          - Tilleggsdokument til KU-sak 009/20 (ettersendt)

     - KU-sak 010/20 (ettersendt)

- Møte 13.03.2020 ble utsatt og gjennomført den 24.04.2020.

- Møte 24.04.2020          Protokoll

- Møte 19.05.2020          Protokoll

     - ettersendt sak 025/20

     - dok. til sak 028/20 (årsregnsk., årsber. 2019, Rana kommune)

     - dok. til sak 030/20 (årsregnskap 2019, Mo i Rana Havn KF)

     - dok. til sak 030/20 (årsberetning 2019, Mo i Rana Havn KF)

     - dok. til sak 031/20 (risiko-/vesentlighetsvurdering)

- Møte 21.08.2020          Protokoll

     - KU-sak 037/20 (ettersendt)

- Møte 09.10.2020

- Møte 04.12.2020

 
Saksdokumenter 2019:

- Møte 18.01.2019          Protokoll

- Møte 15.03.2019          Protokoll

- Møte 10.05.2019          Protokoll

   - dok. til KU-sak 017:   FR-rapp. pleie og omsorg

   - dok. til KU-sak 019:   SK-rapp. HAF IKS

   - dok. til KU-sak 021:   Årsregnskap/-beretning 2018, Rana komm.

- Møte 23.08.2019          Protokoll

   - dok. til KU-sak 030:   Oppfølging av KST-vedtak 16/16

- Møte 27.09.2019          Protokoll

- Møte 15.11.2019          Protokoll

- Møte 13.12.2019          Protokoll

 

Saksdokumenter 2018:

- Møte 17.01.2018          Protokoll

- Møte 16.02.2018          Protokoll

- Møte 04.05.2018          Protokoll

  - dok. til sak 016/18: Forvaltningsrevisjonsrapport

  - dok. til sak 017/18: Årsregnskap-årsmelding 2017, Rana kommune

  - dok. til sak 019/18: Vedr. ny avtale om revisjonstjenester

- Møte 24.08.2018          Protokoll

  - ettersendt dok. til sak 025/18: Brev fra rådmann

  - ettersendt dok. til sak 027/18: Brev fra rådmann + vedlegg

- Møte 21.09.2018          Protokoll

- Møte 02.11.2018          Protokoll

  - dok. til sak 038/18: Svarbrev fra kommunen

  - dok. til sak 038/18: Vedlegg til svarbrev fra kommunen

- Møte 22.11.2018         Protokoll

- Møte 12.12.2018         Protokoll

 
Saksdokumenter 2017:

- Møte 10.02.2017          Protokoll

- Møte 10.05.2017          Protokoll

  - dok. til sak 011/17: Årsregnskap/årsberetning 2016, Rana

- Møte 22.06.2017          Protokoll

- Møte 25.08.2017          Protokoll

- Møte 06.10.2017          Protokoll

- Møte 01.12.2017          Protokoll

 

Saksdokumenter 2016:

- Møte 16.02.2016

- Møte 07.04.2016

- Møte 12.05.2016 + dokumentene nedenfor

     - dok. til sak 025/16 (årsregnsk./årsberetn. 2015, Rana komm.)

     - dok. til sak 027/16 (overordnet analyse, virksomhet)

     - dok. til sak 028/16 (overordnet analyse, eierskap)

- Møte 26.08.2016

- Møte 30.09.2016 (protokollen)

- Møte 25.11.2016

 
Saksdokumenter 2015:

- Møte 29.01.2015

- Møte 12.03.2015 + ettersendte saker

- Møte 06.05.2015

- Møte 01.07.2015

- Møte 11.09.2015

- Møte 19.11.2015

 
Saksdokumenter 2014:

 

  - 31.01.2014

  - 21.03.2014

  - 23.05.2014

  - 20.06.2014

  - 30.06.2014

  - 22.08.2014  + dokument til KU-sak 037/14

  - 23.09.2014  + dokument til KU-sak 040/14

  - 20.11.2014

  - 19.12.2014

 

Saksdokumenter før 2013:

 

  25.11.2011     27.01.2012     12.04.2012

 

  25.05.2012 (del 1)     25.05.2012 (del 2)

 

  08.06.2012 (ex.ord.)    15.06.2012     07.09.2012

 

  23.11.2012

 

Saksdokumenter i 2013:

 

  24.01.2013     28.02.2013     23.05.2013     22.08.2013

 

  09.10.2013     31.10.2013

 

Forvaltningsrapporter:

  2020: FR-rapp., Investeringsprosjekt

  2019: SK-rapp., HAF IKS

  2019: FR-rapp., Pleie og omsorg

  2018: FR-rapp., Tilpasset opplæring og tidlig innsats

  2017: FR-rapp., Virksomhetsstyring og internkontroll

  2017: FR-rapp., Eierstyring generelt og Stakobygget AS spesielt

  2016: FR-rapp., Bydrift

  2016: FR-rapp., Kommunal forvaltning av eiendom

  2014: AH-rapp., Undersøkelse om utbyggingen av Stakobygget

  2013: FR-rapp., Saksbehandlingsrutiner MTA

  2012: FR-rapp., Innkjøpsrutiner og internkontroll

  2012: FR-rapp., Helgeland Avfallsfordeling IKS

  2012: FR-rapp., PR-utvalgets midlertidige vedtak

  2011: FR-rapp., Avgiftsberegninger vann/avløp

  2010: FR-rapp., Sykefravær

  2008: FR-rapp., Elektronisk behandling av peronopplysninger

  2008: EK-rapp., Helgelandskraft AS

  2008: EK-rapp., Stakobygget AS

  2008: GR-rapp., Terra-saken

  2007: FR-rapp., Kvalitetsikring av hjemmetjenesten i Rana

  2006: FR-rapp., Kommunens tilsyn m/helsevern i barnehager/skoler

  2006: FR-rapp., Politiske vedtak (iverksetting, oppfølging, rapportering)

  2006: FR-rapp., Vedr. enkeltvedtak om spesialundervisning

 
 
Medlemmer (2019-2023):

Martin Bråteng (leder)
Atle Hiller (nestleder)

Maja Eline Røssvoll

Kjell Mjelle

Anne Lise Solberg

 


Kontaktinformasjon:

KU-Sekretariatet:

- Postadr.: Sentrumsveien 1,8646 KORGEN
- Mailadr.: knut.soleglad@hemnes.kommune.no
- Telefon: 95 14 47 81

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat ihkus kontrollutvalg ku sekretariat kommune kommuner Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn
web: info helgeland