www.ihkus.no - Vefsn Ti. 24. nov. 2020

Kontrollutvalget i
Vefsn kommune

 

 

Saksdokumenter 2020:

- Møte 31.01.2020: Dokumentene     Protokoll

- Møte 06.03.2020: Dokumentene     Protokoll

- Møte 30.04.2020: Dokumentene     Protokoll

     - Dok. til sak 019/20: Årsr./-beretn. 2019, Vefsn kommune

     - Dok. til sak 020/20: Årsr./-beretn. 2019, MoN KF

     - Dok. til sak 021/20: Årsr./-beretn. 2019, Mosjøen Havn KF

     - Dok. til sak 022/20: Risiko-/vesentlighetsvurderingne

- Møte 04.09.2020: Dokumentene     Protokoll

     - Kommunens eierskapsmelding 2017

     - kommunens eierskapsmelding 2020

- Møte 26.11.2020: Dokumentene

     - KU-sak 041/20: Oppfølging av KST-vedtak 72/17

- Møte 27.11.2020: (møtet er fremflyttet til 26.11.2020)

 

 

Saksdokumenter 2019:

- Møte 05.02.2019: Dokumentene    Protokoll

- Møte 26.03.2019: Dokumentene    Protokoll

- Møte 07.05.2019: Dokumentene    Protokoll

   - Dokument til sak 018/19: FR-rapport om boligtildeling

   - Dokument til sak 021/19: Årsregnskap 2018, Vefsn kommune

   - Dokument til sak 021/19: Åreberetning 2018, Vefsn kommune

- Møte 03.09.2019: Dokumentene    Protokoll

- Møte 29.11.2019: Dokumentene    Protokoll

 

Saksdokumenter 2018:

- Møte 27.02.2018: Dokumentene   Protokoll

- Møte 24.04.2018: Dokumentene   Protokoll

    - dok. til sak 011/18: Forvaltningsrevisjonsrapport

    - dok. til sak 016/18: Årsregnskap 2017, Vefsn kommune

    - dok. til sak 016/18: Årsberetning 2017, Vefsn kommune

- Møte 12.06.2018: Dokumentene   Protokoll

- Møte 28.08.2018: Dokumentene   Protokoll

- Møte 15.10.2018: Dokumentene   Protokoll

- Møte 04.12.2018: Dokumentene   Protokoll

 
Saksdokumenter 2017:

- Møte 17.01.2017: Dokumentene   Protokoll

- Møte 07.03.2017: Dokumentene   Protokoll

- Møte 30.03.2017: Dokumentene   Protokoll

- Møte 16.05.2017: Dokumentene   Protokoll

   - dok til sak 018/17: Årsregnskap 2016, Vefsn kommune

   - dok til sak 018/17: Årsberetning 2016, Vefsn kommune

   - dok til sak 021/17: Selskapskontrollrapport "Generell eierstyring"

   - dok til sak 022/17: Forvaltningsrevisjonsrapport "Ansettelser"

   - dok til sak 023/17: Forvaltningsrevisjonsrapport "Sykefravær"

- Møte 05.09.2017: Dokumentene   Protokoll

- Møte 22.11.2017: Dokumentene   Protokoll

 

Saksdokumenter 2016:

- Møte 09.02.2016:  Dokumentene

- Møte 05.04.2016:  Dokumentene

- Møte 03.05.2016:  Dokument del 1 + dokokument del 2

- Møte 30.08.2016:  Dokumentene

- Møte 25.10.2016:  Dokumentene   Protokoll

- Møte 12.12.2016:                           Protokoll

 
Saksdokumenter 2015:

- Møte 11.02.2015:  Dokumentene

- Møte 26.03.2015:  Dokumentene

- Møte 13.05.2015:  Dokumentene

- Møte 17.09.2015:  Dokumentene

- Møte 03.12.2015:  Dokumentene

 
Saksdokumenter i 2014:

- Møte 05.03.2014:  Dokumentene

- Møte 28.05.2014:  Dokumentene

- Møte 10.06.2014:  Dokumentene

- Møte 18.09.2014:  Dokumentene

- Møte 30.10.2014:  Dokumentene

 

Saksdokumenter i 2013:

 

  07.01.2013     21.02.2013     14.03.2013     13.05.2013

 

  12.09.2013     21.11.2013 + Rapport

 

 

Saksdokumenter før 2013:

 

  28.11.2011     30.01.2012     22.03.2012     22.03.2012(tilleggsak)

 

  10.05.2012     11.06.2012     10.09.2012     26.11.2012

 

 
Rapporter (FR=forv.revisjon, SK=selskapskontroll):

- 2019, FR, Boligtildeling

- 2018, FR, Grunnskoleopplæring - kompetanse og tidlig innsats

- 2017, SK, Generell eierstyring

- 2017, FR, Ansettelser

- 2017, FR, Sykefravær

- 2016, FR, Barneverntjenesten

- 2013, FR, MoN KF

- 2010, FR, Barnevern

- 2009, FR, Husleie m.v. vedr. utleie til bostedsløse

- 2009, FR, Gjennomføring av politiske vedtak

- 2009, FR, SHMIL IKS (unnt. off. - p.t. ikke linket)

- 2008, SK, Helgelandskraft AS

- 2007, FR, Gjennomføring av politiske vedtak

- 2007, SK, SHMIL IKS

- 2006, FR, Før/etter omorg. av oms.distr. nord/sør (p.t. ikke elektr.)

- 2006, FR, Beregning av feiegebyr (p.t. ikke elektr.)

 
  Medlemmer (2019-2023):            

Odd Langvatn (leder)

Geir Myrflott (nestleder)

Ingelin Langseth

Hallvor Tverå

Eirin Horrigmoe

 


Kontaktinformasjon:

KU-Sekretariatet:

- Postadr.: Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
- Meiladr.: knut.soleglad@hemnes.kommune.no
- Telefon: 95 14 47 81

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat ihkus kontrollutvalg ku sekretariat kommune kommuner Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn
web: info helgeland